หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaginal หมายถึง ที่ช่องสังวาส

คำศัพท์ vaginal แปลว่า ที่ช่องสังวาส หมายถึง ที่ช่องสังวาส vaginal อ่านว่า (แฝจ-อิแน็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 139 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaginal (แฝจ-อิแน็ล)

ที่ช่องสังวาส