หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vagina หมายถึง ช่องสังวาส

คำศัพท์ vagina แปลว่า ช่องสังวาส หมายถึง ช่องสังวาส vagina อ่านว่า (ฝะไจ-นะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 179 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vagina (ฝะไจ-นะ)

ช่องสังวาส