หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vagary หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง

คำศัพท์ vagary แปลว่า ความเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง vagary อ่านว่า (ฝะแก-ริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 152 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vagary (ฝะแก-ริ)

ความเปลี่ยนแปลง