หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vagabond หมายถึง (คน) จรจัด

คำศัพท์ vagabond แปลว่า (คน) จรจัด หมายถึง (คน) จรจัด vagabond อ่านว่า (แฝก-อะบ็อนด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,085 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vagabond (แฝก-อะบ็อนด)

(คน) จรจัด