หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vacuum หมายถึง ลมดูด ภาชนะที่สูบอากาศข้างในออกแต่บางส่วน ไม่มีอากาศ

คำศัพท์ vacuum แปลว่า ลมดูด ภาชนะที่สูบอากาศข้างในออกแต่บางส่วน ไม่มีอากาศ หมายถึง ลมดูด ภาชนะที่สูบอากาศข้างในออกแต่บางส่วน ไม่มีอากาศ vacuum อ่านว่า (แฝค-อิวอัม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 824 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vacuum (แฝค-อิวอัม)

ลมดูด ภาชนะที่สูบอากาศข้างในออกแต่บางส่วน

ไม่มีอากาศ