หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vacuously หมายถึง ไม่มีสาระ ว่างเปล่า

คำศัพท์ vacuously แปลว่า ไม่มีสาระ ว่างเปล่า หมายถึง ไม่มีสาระ ว่างเปล่า vacuously อ่านว่า (แฝค-อวซลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vacuously (แฝค-อวซลิ)

ไม่มีสาระ ว่างเปล่า