หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vacuous หมายถึง ไม่มีสาระ ว่างเปล่า

คำศัพท์ vacuous แปลว่า ไม่มีสาระ ว่างเปล่า หมายถึง ไม่มีสาระ ว่างเปล่า vacuous อ่านว่า (แฝค-อวซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 162 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vacuous (แฝค-อวซ)

ไม่มีสาระ ว่างเปล่า