หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vacua หมายถึง ลมดูด ความปราศจากอากาศ ไม่มีอากาศ

คำศัพท์ vacua แปลว่า ลมดูด ความปราศจากอากาศ ไม่มีอากาศ หมายถึง ลมดูด ความปราศจากอากาศ ไม่มีอากาศ vacua อ่านว่า (แฝค-อิวอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 311 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vacua (แฝค-อิวอะ)

ลมดูด ความปราศจากอากาศ

ไม่มีอากาศ