หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaccine หมายถึง วัคซีน

คำศัพท์ vaccine แปลว่า วัคซีน หมายถึง วัคซีน vaccine อ่านว่า (แฝค-ซีน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 214 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaccine (แฝค-ซีน)

วัคซีน