หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaccinate หมายถึง ฉีดวัคซีน

คำศัพท์ vaccinate แปลว่า ฉีดวัคซีน หมายถึง ฉีดวัคซีน vaccinate อ่านว่า (แฝค-ซิเนท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 236 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaccinate (แฝค-ซิเนท)

ฉีดวัคซีน