หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vacation หมายถึง เวลาหยุดงาน การสละ

คำศัพท์ vacation แปลว่า เวลาหยุดงาน การสละ หมายถึง เวลาหยุดงาน การสละ vacation อ่านว่า (เฝเค-ฌัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 488 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vacation (เฝเค-ฌัน)

เวลาหยุดงาน การสละ