หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vacate หมายถึง ออกไปจาก ไปพักผ่อน

คำศัพท์ vacate แปลว่า ออกไปจาก ไปพักผ่อน หมายถึง ออกไปจาก ไปพักผ่อน vacate อ่านว่า (เฝ-เคท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 129 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vacate (เฝ-เคท)

ออกไปจาก ไปพักผ่อน