หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vacant หมายถึง ว่าง ปราศจากความคิด

คำศัพท์ vacant แปลว่า ว่าง ปราศจากความคิด หมายถึง ว่าง ปราศจากความคิด vacant อ่านว่า (เฝ-แค็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 419 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vacant (เฝ-แค็นท)

ว่าง ปราศจากความคิด