หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vacancy หมายถึง ว่าง ปราศจากความคิด

คำศัพท์ vacancy แปลว่า ว่าง ปราศจากความคิด หมายถึง ว่าง ปราศจากความคิด vacancy อ่านว่า (เฝ-แค็นซิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 146 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vacancy (เฝ-แค็นซิ)

ว่าง ปราศจากความคิด