หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

v หมายถึง ตัววี ๕ ตรงข้าม กริยา

คำศัพท์ v แปลว่า ตัววี ๕ ตรงข้าม กริยา หมายถึง ตัววี ๕ ตรงข้าม กริยา v อ่านว่า (ฝี)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 877 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
v (ฝี)

ตัววี ๕

ตรงข้าม

กริยา