หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

usually หมายถึง เป็นธรรมเนียม อย่างเคย

คำศัพท์ usually แปลว่า เป็นธรรมเนียม อย่างเคย หมายถึง เป็นธรรมเนียม อย่างเคย usually อ่านว่า (ยู-ฉัวลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 4,651 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
usually (ยู-ฉัวลิ)

เป็นธรรมเนียม อย่างเคย