หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

unusual หมายถึง ผิดปกติ

คำศัพท์ unusual แปลว่า ผิดปกติ หมายถึง ผิดปกติ unusual อ่านว่า (อันยู-ฉวล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,039 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unusual (อันยู-ฉวล)

ผิดปกติ