หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

unity หมายถึง เอกภาพ ความสามัคคีกัน

คำศัพท์ unity แปลว่า เอกภาพ ความสามัคคีกัน หมายถึง เอกภาพ ความสามัคคีกัน unity อ่านว่า (ยู-นิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 423 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unity (ยู-นิทิ)

เอกภาพ ความสามัคคีกัน