หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

type หมายถึง ชนิด คน เครื่องหมาย ตัวพิมพ์

คำศัพท์ type แปลว่า ชนิด คน เครื่องหมาย ตัวพิมพ์ หมายถึง ชนิด คน เครื่องหมาย ตัวพิมพ์ type อ่านว่า (ไทพ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,099 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
type (ไทพ)

ชนิด คน

เครื่องหมาย

ตัวพิมพ์