หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

tower หมายถึง หอสูง

คำศัพท์ tower แปลว่า หอสูง หมายถึง หอสูง tower อ่านว่า (เทา-เออะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 204 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tower (เทา-เออะ)

หอสูง