หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

toothache หมายถึง ปวดฟัน

คำศัพท์ toothache แปลว่า ปวดฟัน หมายถึง ปวดฟัน toothache อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 240 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
toothache

ปวดฟัน