หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

tooling หมายถึง การทำเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับประกอบอุตสาหกรรม

คำศัพท์ tooling แปลว่า การทำเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับประกอบอุตสาหกรรม หมายถึง การทำเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับประกอบอุตสาหกรรม tooling อ่านว่า (ทูล-อิง)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 4,042 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tooling (ทูล-อิง)

การทำเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับประกอบอุตสาหกรรม