หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

tomato หมายถึง มะเขือเทศ

คำศัพท์ tomato แปลว่า มะเขือเทศ หมายถึง มะเขือเทศ tomato อ่านว่า (โทะเม-โท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 6,090 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tomato (โทะเม-โท)

มะเขือเทศ