หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

they หมายถึง พวกมัน

คำศัพท์ they แปลว่า พวกมัน หมายถึง พวกมัน they อ่านว่า (เฑ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 8,539 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
they (เฑ)

พวกมัน