หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

there หมายถึง นั่นปะไร ตอนนั้น

คำศัพท์ there แปลว่า นั่นปะไร ตอนนั้น หมายถึง นั่นปะไร ตอนนั้น there อ่านว่า (แฑ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 9,273 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
there (แฑ)

นั่นปะไร ตอนนั้น