หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

their หมายถึง ของพวกเขา

คำศัพท์ their แปลว่า ของพวกเขา หมายถึง ของพวกเขา their อ่านว่า (แฑ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,569 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
their (แฑ)

ของพวกเขา