หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

suspense account หมายถึง บัญชีสำหรับกรอกรายการพักไว้ชั่วคราว

คำศัพท์ suspense account แปลว่า บัญชีสำหรับกรอกรายการพักไว้ชั่วคราว หมายถึง บัญชีสำหรับกรอกรายการพักไว้ชั่วคราว suspense account อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 3,972 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
suspense account

บัญชีสำหรับกรอกรายการพักไว้ชั่วคราว