หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

student หมายถึง นักศึกษา

คำศัพท์ student แปลว่า นักศึกษา หมายถึง นักศึกษา student อ่านว่า (ซทยูเด็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,418 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
student (ซทยูเด็นท)

นักศึกษา