หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

steering committee หมายถึง คณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่วางระเบียบวาระและวิธีดำเนินงานของสภาใหญ่

คำศัพท์ steering committee แปลว่า คณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่วางระเบียบวาระและวิธีดำเนินงานของสภาใหญ่ หมายถึง คณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่วางระเบียบวาระและวิธีดำเนินงานของสภาใหญ่ steering committee อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,631 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
steering committee

คณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่วางระเบียบวาระและวิธีดำเนินงานของสภาใหญ่