หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

squirrel หมายถึง กระรอก

คำศัพท์ squirrel แปลว่า กระรอก หมายถึง กระรอก squirrel อ่านว่า (ซคเวอ-เร็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 12,755 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
squirrel (ซคเวอ-เร็ล)

กระรอก