หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

sound หมายถึง น้ำเสียง ฟังดู (แปลก) ปกติสุข ถาวร (หลับ)สนิท ถูกต้อง

คำศัพท์ sound แปลว่า น้ำเสียง ฟังดู (แปลก) ปกติสุข ถาวร (หลับ)สนิท ถูกต้อง หมายถึง น้ำเสียง ฟังดู (แปลก) ปกติสุข ถาวร (หลับ)สนิท ถูกต้อง sound อ่านว่า (เซานด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,123 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sound (เซานด)

น้ำเสียง ฟังดู (แปลก)

ปกติสุข

ถาวร

(หลับ)สนิท

ถูกต้อง