หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

slender หมายถึง อรชร (ความหวัง) น้อย

คำศัพท์ slender แปลว่า อรชร (ความหวัง) น้อย หมายถึง อรชร (ความหวัง) น้อย slender อ่านว่า (ซเลน-เดอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 217 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
slender (ซเลน-เดอะ)

อรชร (ความหวัง) น้อย