หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

senorita หมายถึง นางสาว

คำศัพท์ senorita แปลว่า นางสาว หมายถึง นางสาว senorita อ่านว่า (เซนโยะรี-ทา)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 4,320 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
senorita (เซนโยะรี-ทา)

นางสาว