หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

senior หมายถึง หุ้นส่วนใหญ่ คนโต สมาชิกสภาสูง ผู้มีอายุแก่กว่า

คำศัพท์ senior แปลว่า หุ้นส่วนใหญ่ คนโต สมาชิกสภาสูง ผู้มีอายุแก่กว่า หมายถึง หุ้นส่วนใหญ่ คนโต สมาชิกสภาสูง ผู้มีอายุแก่กว่า senior อ่านว่า (ซีน-เยอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 123 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
senior (ซีน-เยอะ)

หุ้นส่วนใหญ่ คนโต

สมาชิกสภาสูง

ผู้มีอายุแก่กว่า