หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

scissors หมายถึง กรรไกร

คำศัพท์ scissors แปลว่า กรรไกร หมายถึง กรรไกร scissors อ่านว่า (ซีซ-เอิส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 11,501 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
scissors (ซีซ-เอิส)

กรรไกร