หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ruler หมายถึง ไม้บรรทัด เส้นทองเหลือง ผู้ปกครอง

คำศัพท์ ruler แปลว่า ไม้บรรทัด เส้นทองเหลือง ผู้ปกครอง หมายถึง ไม้บรรทัด เส้นทองเหลือง ผู้ปกครอง ruler อ่านว่า (รูล-เออะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 4,539 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ruler (รูล-เออะ)

ไม้บรรทัด เส้นทองเหลือง

ผู้ปกครอง