หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

responsibility หมายถึง ภาระหน้าที่ รู้จักความรับผิดชอบ เป็นต้นเหตุ

คำศัพท์ responsibility แปลว่า ภาระหน้าที่ รู้จักความรับผิดชอบ เป็นต้นเหตุ หมายถึง ภาระหน้าที่ รู้จักความรับผิดชอบ เป็นต้นเหตุ responsibility อ่านว่า (ริซพอนซิบีล-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,114 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
responsibility (ริซพอนซิบีล-อิทิ)

ภาระหน้าที่ รู้จักความรับผิดชอบ

เป็นต้นเหตุ