หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

refrigerator หมายถึง ส่วนของตู้เย็นที่เย็นน้อยกว่า freezer

คำศัพท์ refrigerator แปลว่า ส่วนของตู้เย็นที่เย็นน้อยกว่า freezer หมายถึง ส่วนของตู้เย็นที่เย็นน้อยกว่า freezer refrigerator อ่านว่า (ริฟรีจ-เออะเรเทอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 4,720 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
refrigerator (ริฟรีจ-เออะเรเทอะ)

ส่วนของตู้เย็นที่เย็นน้อยกว่า freezer