หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

province หมายถึง ต่างจังหวัด

คำศัพท์ province แปลว่า ต่างจังหวัด หมายถึง ต่างจังหวัด province อ่านว่า (พรอฝ-อินซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,592 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
province (พรอฝ-อินซ)

ต่างจังหวัด