หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

propeller shaft หมายถึง เพลา (รถ

คำศัพท์ propeller shaft แปลว่า เพลา (รถ หมายถึง เพลา (รถ propeller shaft อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 554 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
propeller shaft

เพลา (รถ