หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

prim หมายถึง เรียบร้อย

คำศัพท์ prim แปลว่า เรียบร้อย หมายถึง เรียบร้อย prim อ่านว่า (พรีม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 8,295 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
prim (พรีม)

เรียบร้อย