หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

presentation หมายถึง การแสดง

คำศัพท์ presentation แปลว่า การแสดง หมายถึง การแสดง presentation อ่านว่า (พเรเส็นเท-ฌัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 27,666 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
presentation (พเรเส็นเท-ฌัน)

การแสดง