หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

postgraduate หมายถึง (หลักสูตร) การศึกษาเพิ่มเติมหลังได้รับปริญญาตรีแล้ว

คำศัพท์ postgraduate แปลว่า (หลักสูตร) การศึกษาเพิ่มเติมหลังได้รับปริญญาตรีแล้ว หมายถึง (หลักสูตร) การศึกษาเพิ่มเติมหลังได้รับปริญญาตรีแล้ว postgraduate อ่านว่า (โพซทกแรจ-อิวเอ็ท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,122 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
postgraduate (โพซทกแรจ-อิวเอ็ท)

(หลักสูตร) การศึกษาเพิ่มเติมหลังได้รับปริญญาตรีแล้ว