หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

plaster หมายถึง ผ้ายางปิดแผล พอก (แป้ง) ยาปิด

คำศัพท์ plaster แปลว่า ผ้ายางปิดแผล พอก (แป้ง) ยาปิด หมายถึง ผ้ายางปิดแผล พอก (แป้ง) ยาปิด plaster อ่านว่า (พลาซ-เทอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 498 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
plaster (พลาซ-เทอะ)

ผ้ายางปิดแผล พอก (แป้ง)

ยาปิด