หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

pinkish หมายถึง ค่อนข้างแดง

คำศัพท์ pinkish แปลว่า ค่อนข้างแดง หมายถึง ค่อนข้างแดง pinkish อ่านว่า (พีงค-อิฌ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 166 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pinkish (พีงค-อิฌ)

ค่อนข้างแดง