หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

picture หมายถึง ภาพ ภาพยนตร์ นึกหลับตาดู

คำศัพท์ picture แปลว่า ภาพ ภาพยนตร์ นึกหลับตาดู หมายถึง ภาพ ภาพยนตร์ นึกหลับตาดู picture อ่านว่า (พีค-เชอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,080 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
picture (พีค-เชอะ)

ภาพ ภาพยนตร์

นึกหลับตาดู