หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

pearl หมายถึง (ข้าว) เมล็ดเล็ก ไข่มุก ตัวพิมพ์ขนาดเล็ก สิ่งประเสริฐ

คำศัพท์ pearl แปลว่า (ข้าว) เมล็ดเล็ก ไข่มุก ตัวพิมพ์ขนาดเล็ก สิ่งประเสริฐ หมายถึง (ข้าว) เมล็ดเล็ก ไข่มุก ตัวพิมพ์ขนาดเล็ก สิ่งประเสริฐ pearl อ่านว่า (เพิล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 685 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pearl (เพิล)

(ข้าว) เมล็ดเล็ก ไข่มุก

ตัวพิมพ์ขนาดเล็ก

สิ่งประเสริฐ