หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

parasite หมายถึง ปรสิต ผู้ที่เกาะคนอื่นกิน

คำศัพท์ parasite แปลว่า ปรสิต ผู้ที่เกาะคนอื่นกิน หมายถึง ปรสิต ผู้ที่เกาะคนอื่นกิน parasite อ่านว่า (แพ-ระไซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 365 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
parasite (แพ-ระไซท)

ปรสิต ผู้ที่เกาะคนอื่นกิน