หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oxen หมายถึง วัวตัวผู้

คำศัพท์ oxen แปลว่า วัวตัวผู้ หมายถึง วัวตัวผู้ oxen อ่านว่า (ออค-เซ็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 620 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oxen (ออค-เซ็น)

วัวตัวผู้