หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ox หมายถึง วัวตัวผู้

คำศัพท์ ox แปลว่า วัวตัวผู้ หมายถึง วัวตัวผู้ ox อ่านว่า (อ็อคซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,715 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ox (อ็อคซ)

วัวตัวผู้